maandag 24 januari 2011

UITNODIGING 39ste JAARVERGADERING SPELEO LIMBURG

Beste leden Speleo Limburg,
De jaarlijklijkse ALV van Speleo Limburg komt er weer aan.

De gelegenheid om als lid eens op de speleo trommel te slaan of lof te spreken over de functionarissen.


UITNODIGING 39ste JAARVERGADERING SPELEO LIMBURGDe groep Speleo Limburg nodigt al haar leden uit de 39ste jaarvergadering bij te wonen.


Datum: vrijdag 4 februari 2011 .
Aanvang: 20u30.

Plaats: café “Aux Arcades” st Annalaan 11 Maastricht (nabij Emmaplein)

Agenda:

1 Opening door de voorzitter


2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Diverse mondelinge verslagen :


* Financieel overzicht kas van de groep over 2010 (Henk )

* Kascommissie verslag ( Rene, Tom )

* Update, laatste nieuws Bibliotheek SN , Materiaal depot SN, HB


4 Toelichting financiën 2011 (Henk)

5 Vaststellen c.q. continueren diverse functionarissen/coördinatoren


* Financiën (Henk)


* Tochten coördinator(s) (Ruud, Arend)


* Algemeen coördinator (Charles )


* Keigel coördinator (Laurens)


* Materiaal - sleutelbeheerders Speleo Limburg (Jan, Dimitri)


* Bibliothecaris Speleo Limburg (Lou)


* Webmaster Speleo Limburg (Dennis)


* Kascommissie voor 2010 (.. vrijwilligers)* Klimweekend organisatie (.. vrijwilligers)


6 Tochten, Keigel coördinator(s) presenteren programma 2010 (Laurens, Arend,Ruud)


7 Vaststellen volgende jaarvergadering


* Voorstel: 3 feb. 2012


8 Rondvraag, sluiting ALV 2011 Speleo Limburg

 
9 Programma grotten film uit FrankrijkTot Vrijdag 4 Februari in Maastricht


Geen opmerkingen:

Een reactie posten