woensdag 25 mei 2011

TERUGROEPACTIE van alle ABSORBICA energie-absorbers

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Eric LEMMENS [mailto:eric.l@petzlbenelux.be]
Verzonden: dinsdag 24 mei 2011 11:54
Aan: secretaris-limburg@speleo.nl
Onderwerp: Inspectie ABSORBICA NL

TERUGROEPACTIE van alle ABSORBICA energie-absorbers

Het betreft alle ABSORBICA energie-aborbers gefabriceerd voor 19 mei 2011,
tot en met serienummer 11137****. De relevante productreferenties zijn
L57, L58, L58 MGO, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150
I, L70150 Y, L70150 YM

Onderstaande informatie werd ons doorgegeven via Petzl Frankrijk en betreft
een uitbreiding van de mail met veiligheidsprocedure die u van Alpitec
ontving op 16 mei laatstleden.
Naar aanleiding van een klettersteig ongeval op 5 mei laatsleden, hebben we
–als voorzorgsmaatregel- een vrijwillige oproep tot productcontrole
gelanceerd om de Scorpio leeflijnen (L60 en L60CK) na te kijken gefabriceerd
van voor maart 2005. Deze oproep werd gelanceerd op 13 mei.
Een intern onderzoek en analyse van de productieprocedures en meer
speciefiek de productie van de absorbers met scheurnaden, heeft een zwak
punt aan het licht gebracht die mogelijk een verklaring kan zijn voor het
ongeval.
Als gevolg daarvan, en ondanks het feit dat de mogelijkheid dat dit defect
weer voorvalt zeer klein blijft, heeft Petzl beslist om de volgende stappen
te ondernemen:
1. Tijdelijke stopzetting van al deze types energie abosrbers.
2. Tijdelijke stopzetting van de verkoop van de nog op voorraad zijnde
SCORPIO en ABSORBICA leeflijnen tot deze werden geinspecteerd alvorens de
verkoop weer aan te vatten
3. Oproep tot onmiddellijke inspectie van alle ABSORBICA energie-absorbers
gefabriceerd tot 19 mei 2011.

Als u over ABSORBICA energie-absorbers beschikt in uw voorraad, vragen we u
om:
1. Onmiddellijk de verkoop ervan stop te zetten
2. Uw vooraad van de ABSORBICA referenties terug te zenden ter controle naar
Alpitec

Verder willen wij u vragen om uw klanten door sturen naar de Petzl website,
waarin zij verdere informatie vinden over deze terugroepactie :
www.petzl.com/en/pro
De leeflijnen met energie-absorber voor het mobiel antival toestel ASAP, de
ASAP’SORBER, valt niet onder deze oproep.

Met vriendelijke groeten,
Sincères salutations,

Eric Lemmens
Office Manager

t: +32(0)85 31 43 85
e: eric.l@alpitec.be
__________________

Alpitec - Petzl Benelux
Rue l'Île des Béguines 5
B-5300 Andenne

t: +32 (0) 85 31 43 85
f: +32 (0) 85 71 17 83
e: info@alpitec.be
__________________

www.alpitec.be
www.petzlbenelux.be
www.petzl.com
__________________

Think environment, print only if necessary. Pensons environnement,
n’imprimons que si nécessaire.

www.petzldealer.com open for business 24h/7d - pour commander 24h/24,
7j/7
---
avast! Antivirus: Uitgaande bericht is onbesmet.
Virus Gegevensbestand (VPS): 110524-0, 24-05-2011
Getest op: 24-5-2011 15:07:03
avast! - auteursrecht (c) 1988-2011 ALWIL Software.
http://www.avast.com
_______________________________________________
limburglist mailing list
limburglist@speleo.nl