dinsdag 2 juni 2015

Uitnodiging Klimweekend Philippeville  11 en 12 juli 2015

Het is inmiddels traditie geworden, elk jaar vóór we op zomervakantie gaan, nog even samen klimmen en feesten tijdens het Speleo Limburg klimweekend in de
groeve van Villers le Gambon nabij Philippeville (B).

PROGRAMMA

0          Aankomst op zaterdag, zelf een lunchpakketje meenemen.
0          Klimmen in de groeve, het hele materiaaldepot van Speleo Limburg, en mogelijk ook      andere afdelingen, wordt meegenomen en de koorden worden uitgehangen door de   aanwezigen.
0          Voor introducées worden de stellingen linksvoor in de groeve gereserveerd. Iedereen      begeleidt in principe zijn eigen introducées .
0          Het idee is nu om bijvoorbeeld tijdens het klimweekend een hoek in te ruimen waar je    geïnformeerd wordt over de veranderingen sinds je eigen basiscursus, door Viola van   Staalduinen, eventueel bijgestaan door Ruud en René.
0          Gert Jan van Pelt zal ook dit jaar weer een stand opbouwen met speleo- en canyonsspullen.        Als je specifieke wensen hebt (qua artikel of maat) , laat het hem dan vooraf weten, dan kan    hij het meenemen. Zie hiervoor onderaan zijn contact gegevens
0          Voor niet-klimmers is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid lekker in het bos te gaan        wandelen, in de groeve in het zonnetje te zitten, uitgebreid naar de klimmers te kijken……..    en alle hulp bij het klaarmaken van BBQ, salades etc is heel welkom!
0          ’s Avonds is er barbecue (zoals altijd zorgen wij voor het eten maar de drank neemt iedere          deelnemer zelf mee).
0          Aansluitend aan de barbecue is er altijd een groot kampvuur tot in de kleine uurtjes. Dit           hangt natuurlijk af van  de bereidheid van deelnemers om zelf hout mee te nemen. Ga dus       thuis maar eens lekker wandelen en verzamel droog hout. Neem het mee naar het             klimweekend (jullie hebben vast meer plaats over in de auto dan de organisatie) dan hebben    we ter plekke genoeg voor een gezellig kampvuur!
0          We hebben dit jaar nog niets geregeld met betrekking tot muziek. Misschien is het          eens tijd voor iets anders, of zijn er mensen die graag willen dansen, en zelf iets willen         regelen? Neem dan even contact op met de organisatie. Er kan eventueel een redelijke   vergoeding betaald worden voor huur en dergelijke.
0          Op zondag is er ontbijt (ingekocht door de organisatie) en kan er nog tot minimaal 14.00 uur     geklommen worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om gelijk te beginnen met het       afbreken van de stellingen. Communiceer dit met de organisatie! Mogelijk komen er een         aantal jongeren van het VVS die mee gaan helpen equiperen en desequiperen.
0          Overnachten gebeurt in en rondom de groeve, vrij kamperen. Er zijn dus geen voorzieningen     zoals toiletten, water etc. In de aanloop naar de groeve zijn een beperkt aantal plekken voor    tenten en auto’s. In elk geval moeten de bus van Jan met het materiaaldepot en de auto’s van     de organisatie daar kunnen staan, omdat er anders te ver met alles gedragen moet worden.        Andere auto’s, campers worden buiten de slagboom geparkeerd, tenzij na overleg met de       organisatie een plek beschikbaar is. Tenten kunnen hetzij hier, hetzij op een veldje boven de             groeve worden opgezet. Zie mbt de kampeerplaatsen ook bij technische en organisatorische       details.
0          Voor meer informatie, zie ook de groeve website:    http://www.speleoviavlg.be/vlgfr/index1.html
0          Voor enkele technische/organisatorische mededelingen zie onderaan.

AANMELDING / INSCHRIJVING:

Mail tot uiterlijk 15 juni 2015 met de organisatie via deze mailadressen: 
bart.muijtjens@yahoo.com
0          Geef het aantal deelnemers en de namen door en geef aan of het voor het hele weekend is of     voor een deel ervan
0          Geef ook duidelijk door wat je op de barbecue wenst: alleen vlees; combinatie vlees/vis;            alleen vegetarisch; of combinatie vega/vis. Laat het niet aan ons over om te raden wat jij wilt    eten! Voor degenen die het interesseert en omdat er eerder wel eens vragen over gesteld zijn: het bbq-vlees is zoals altijd biologisch, de vis is duurzaam.
            Stuur dus de volgende gegevens en keuzes naar de organisatie:

Naam deelnemer:......................
Lid van SN of Geen lid
100% vlees of Combi vlees & vis of 100% vegetarisch of Combi vega & vis


0          Als je introducées meeneemt zorg dan zelf voor een Speleo Nederland dag- of weekend            verzekering. Uiteraard gaan we geen risico’s nemen met onverzekerde mensen op ons koord ! Leden van Nkbv zijn waarschijnlijk al verzekerd voor speleologie, check dit in hun        polis. Je moet ook zelf zorgen voor klimspullen voor je introducées, de club heeft geen         setjes meer ter beschikking. Eventueel regel je met anderen of je iets kunt lenen, helmen kun     je bij Tom Cox en Jan Theunissen reserveren.
0          Geen inschrijving betekent in elk geval : geen eten!
0          Afmelding na 1 juli of niet komen, ook met goede reden, betekent dat je toch moet        betalen!! We hebben dan immers ingekocht en besteld.KOSTEN:
De kosten bedragen:
- Leden Speleo Nederland € 14,00
- Niet leden € 16,00
- Kinderen t/m 12 jaar € 9,00
 In de kosten zitten: de huur van de groeve, barbecue, en ontbijt. We krijgen subsidie van Speleo Nederland voor de klimmers, maar moeten verder de kosten zelf dragen. Als er geld over zou blijven, gaat dit naar Speleo Limburg, en wordt er een leuke Keigel of andere activiteit mee bekostigd.
Betaling gebeurt door het geld over te maken naar Bart rek.nr. NL53 INGB 0006 7589 96 t.n.v. Bart Muijtjens   te Sint-Michielsgestel onder vermelding  van je naam.
Het geld moet een week na de sluitingsdatum (15 juni) op de rekening staan!


KORTE ROUTEBESCHRIJVING:
Limburgers: A2 Maastricht – Luik - Namen (E42) - Dinant (E411). Afslag Philippeville (N97), vlak vóór Philippeville richting Givet (N40).
Hollanders: Vanaf Antwerpen via Brussel en Charleroi, en dan over de N5 naar Philippeville. Afslag Philippeville, de N97 (richting Dinant) volgen om het stadje heen, en dan de N40 richting Givet.
Allen: In Villers le Gambon rechtsaf richting Merlemont, dwars over fabrieksterrein rijden en alsmaar rechtdoor. In bocht parkeren bij de ingang naar de groeve.

WAT MOET JE MIMIMAAL MEENEMEN:
Tent, slaapzak, slaapmatje, campingstoeltje/tafeltje, hoofdlampje, water om te drinken en je te wassen, pleepapier en toiletspullen, mok, bord, bestek, (fris)drank, lunchpakket voor zaterdag, klimspullen en helm.  En hout!

Voor de Via-ferrata, denk aan je klettersteigset en aan de Tandem (Blauwe of Gele).

Tot op het klimweekend!
Bart, Dennis en JolandaTechnische/organisatorische Details:

0          Tijdens de afgelopen 2 klimweekenden zijn er koorden afgeschreven wegens stevige beschadigingen. De Materiaalmeesters ter plekke hebben beoordeeld dat dit hoogstwaarschijnlijk door verkeerd gebruik van de Petzl Stop gebeurd is. Wij willen hierover géén discussie, wij zijn de organisatie van het weekend en beslissen niet over het koord.
Maar het koord is van en voor ons allemaal (en beschadigingen/verliezen worden betaald door het klimweekend) dus naar aanleiding van het bovenstaande is hier het dringende verzoek om je Petzl Stop of gelijkaardig apparaat thuis te laten en een gewone afdaler te gebruiken.

Nogmaals, er was al eerder discussie hierover: don't shoot the messenger!

0          Omdat we als organisatie toch graag onze tenten een beetje centraal willen hebben staan in verband met bereikbaarheid, mogelijkheid om info te krijgen etc, reserveren we bij deze het kleine veldje links in de haakse hoek van het pad naar de groeve. Voor mensen met kleine kinderen worden de plekken langs het pad zelf gereserveerd, zodat hun tenten binnen de slagboom en dicht bij de groeve staan voor het geval de kinderen wat eerder naar bed gaan.

0          Er komen steeds meer mensen op vrijdag.. Hou ajb rekening met het  bovenstaande over de kampeerplaatsen en met het feit dat er ook op zondag genoeg mensen moeten zijn om de boel op te ruimen, te desequiperen etc. Ook wordt aan iedereen gevraagd om bij het verlaten van het klimweekend, afval mee te nemen en dit in het dorp in een container te dumpen. Als de laatsten opeens geconfronteerd worden met een hele stapel vuilniszakken, wordt het moeilijk dit nog in de auto's te krijgen.

0          Het equiperen en desequiperen gebeurt zoals altijd door de aanwezigen.
Er zal iemand fungeren als coördinator, deze  bepaalt welke stellingen wanneer en door wie      en met welke koorden geëquipeerd en gedesequipeerd gaan worden. Meld je dus vooral,          zowel als mogelijke coördinator, maar ook als equipeur/desequipeur!

0          De contactgegevens van   info@canyonstore.nl