woensdag 2 september 2009

Op de vinger getikt?

Beste speleo's

Het artikel van de batterijen test is verwijderd! Op dit artikle rusten auteursrecht.
Voor meer info kunt u contact op nemen met Charles Schaap

----- Original Message -----
From: <-@consumentenbond.nl>
To:
Cc: <-@consumentenbond.nl>
Sent: Tuesday, September 01, 2009 12:55 PM
Subject: Verzoek van website over: website voor bestuur*speleo.nl


Geachte dames en heren, Het viel ons op dat u op uw website enkele pdf's
hebt geplaatst van publicaties van de Consumentenbond. Wij wijzen u er op
dat dit niet is toegestaan, aangezien op al onze publicaties auteursrecht is
gevestigd. Wij verzoeken u dan ook om deze pdf's van uw website te
verwijderen en verwijderd te houden. Graag ontvangen wij hiervan van u een
schriftelijke besvestiging.
Met vriendelijke groet, Leo -, directie-secretaris/bedrijfsjurist
Consumentenbond.

1 opmerking: